Välkommen till Göran Gidenstams officiella hemsida!
 


 

 

 


 

Göran Gidenstam är född 1949 i Stenungsund, Bohuslän och bosatt i Stockholm. Han är utbildad på Kungliga Konsthögskolan 1970-76 och är representerad på ett tiotal svenska muséer, bl a Moderna Muséet. Sedan mitten av 70-talet har han genomfört ett trettiotal separatutställningar, bl a på Galleri Doktor Glas 1984 och 1988. Konstnären har utfört många offentliga utsmyckningsuppdrag runt om i landet, bl a en väggmålning i Riksdagshuset och huvudentrén till S-E banken i Rissne. Han har även skapat motivet till frimärket inför öppnandet av nya Moderna Muséet 1998.

- Mikael Falk
 

 

Hos Göran Gidenstam förenas naturen, staden och den fasta bildkonstruktionen. Han var tidigt besatt av perspektivets möjligheter och kom snart in på klassiska konstruktionsprincipen, främst gyllene snittet. Detta kan sägas sammanfalla med hans konstnärliga strävan att i bild skildra strukturer utanför det sedda. För många år sedan översatte han folkliga talesätt och gåtor till bilder. Senare skildrade han i en svit bilder födelseorten Stenungsund på den svenska västkusten. Den karakteristiska topografin ändrade karaktär i takt med vad de ekonomiska intressenterna bestämde. Färgerna är starka och väl avvägda och skapar dynamiska rum inom kompositionens ram. Gidenstam har också skildrat den planerade omvandlingen av delar av Södermalm i Stockholm. Med hjälp av gyllene snittet, parallellperspektiv och en stadsplan har han lyckats för våra ögon skapa en bildyta fylld av förvandlingar och lekfullhet, som kommenterar själva motivet. Hans bildrum är fyllt av metamorfoser och förvandlingar.  

Chez Göran Gidenstam, la nature, la ville et la construction statique de l’image ne font qu’un tout. Trés tôt, il a été envoûté par les possibilités de la perspective et il s’est vite tourné vers les principes classiquues de construction, surtout ceux de ka section d’or. Cela peut coïncider ses aspirations d’artiste de dépeindre en images des structures audelá de déjà vu. Il avait, il y a de nombreuses années, tradiut en images dictons populaires et devinettes. Puis, plus tard, il a dépeint en une série d’images, sa ville natale Stenungsund sur la côte oust. La topographie caractéristique de la ville changeait d’aspect suivant le rhyme exigé par les intérêts économiques. Les couleurs sont fortes et équilibrées et elles créent un espace dynamique á l’intérieur du cadre de la composition. Gidenstam a également peint les bouleversements prévus d’une partie des quartiers au sud de la ville de Stockholm. Se bastant surun project de plan de la ville, la perspective paralléle et la section d’or, il a réussi á créer un espace remplit de transdormations et de drôleries qui commentent lemotif. L’espace dans ses peintures est remple de metamorphoses et de changements.


-Thomas Millroth, ur utställningskatalogen till Suede & toiles Paris -89